Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

FMS i SLD: Apel do Pana Ministra pracy i polityki społecznej

dodano 2013-11-27 08:29 w kategorii: Kraj

Warszawa, 27 listopada 2013 r.
 
Grzegorz Gruchalski
Przewodniczący
Federacja Młodych Socjaldemokratów
 
Sebastian Wierzbicki
Przewodniczący
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie
 
Apel do Pana Ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza.
 
Zwracamy się do Pana ministra pracy i polityki społecznej, aby podjął działania na rzecz przyjęcia kompleksowych rozwiązań legislacyjnych mających na celu ustanowienie minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie 10 złotych i 50 groszy. Sytuacja na rynku pracy jest coraz trudniejsza. Wysoka podaż pracy powoduje wzrost bezrobocia, stagnacja gospodarcza determinuje spadek realnych wynagrodzeń, rośnie także odsetek osób zatrudnionych na umowy śmieciowe. Lewica konsekwentnie przedstawia swoje postulaty zmierzające do skutecznego przezwyciężania tych negatywnych zjawisk.
Koalicja Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym wykazuje się bezwzględną obojętnością wobec losów ludzi zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, czego najbardziej jaskrawym dowodem jest niechęć wobec podjęcia działań mających na celu oskładkowanie tych umów. Jeżeli - pod obecnymi rządami - niemożliwe jest skuteczne zwalczenie umów śmieciowych, należy dążyć do minimalizacji ich negatywnych skutków. Osoby pracujące w ten sposób pozbawieni są podstawowych praw pracowniczych: nie mają gwarancji zatrudnienia, prawa do wynagrodzenia w czasie zwolnienia lekarskiego, urlopu, nie dotyczą go regulacje płacowe.
W naszym głębokim przekonaniu miesięczna płaca minimalna powinna mieć zalecaną przez Międzynarodową Organizację Pracy wysokość 50 proc. średniego krajowego wynagrodzenia. Aktualna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w Polsce to 3612,51 zł  brutto, a zatem połowa tej kwoty to 1755 złotych. Pracownik zatrudniony na etacie przepracowuje około 170 godzin w skali miesiąca. Podobnie jak OPZZ proponujemy, by w naszym kraju ustanowiono minimalną płacę godzinową na poziomie 10 złotych 50 groszy.
 
Sprzeciwiamy się dalszemu zatrudnianiu pracowników na głodowych, odzierających z godności warunkach. Wskazujemy, że w Irlandii, której ustrój gospodarczy stanowi wzór dla obecnych elit rządzących, kwota płacy minimalnej jest trzykrotnie wyższa od tej w Polsce. Jesteśmy przekonani o tym, że przyjęcie takich rozwiązań będzie dodatkowym czynnikiem wzmacniającym popyt wewnętrzny, co w kontekście stagnacji gospodarczej winno być szczególnym przedmiotem troski najwyższych władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Wielokrotnie rozmawiamy z pracownikami między innymi branży gastronomicznej w Warszawie i dzięki nim utwierdzamy się w przekonaniu, że takie regulacje są konieczne.
 
Z poważaniem,
 
Grzegorz Gruchalski
Sebastian Wierzbicki


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.